Cyberentik_Logo-White
thêm

Thiết bị MIXG của Cybernetik Technologies pha trộn hai hoặc nhiều thành phần - chất rắn, chất lỏng hoặc bột nhão - với kích thước hạt, kết cấu hoặc đặc tính dòng chảy cần thiết.

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

XEM TẤT CẢ
Trước Kế tiếp
Đóng
Kiểm tra chú thích
Mô tả thử nghiệm giống như thế này
Đứng đầu Thánh giáchevron-down
liên kết Facebook tiền lãi youtube rss twitter instagram facebook trống rss-blank liên kết trống tiền lãi youtube twitter instagram