Cyberentik_Logo-White
thêm

Controls Engineer E4

TUYỂN DỤNG

Controls Engineer E4

Cybernetik is looking for engineers with a passion for the design of control systems that lend machines the capacity to operate intelligently. Travel in India or abroad is a part of this job and you should be ready to undertake site erection and commissioning. With good understanding of electrical equipment, third party electric devices, and electrical drawings, you must be able to prepare flow charts and programming ladders, handle network communications, and troubleshoot when necessary.


Chức vụ: Kỹ sư điều khiển

Phòng / Nhóm: Trí tuệ máy móc

Bằng cấp: B.E. / B. Tech.: Electrical / Electronic / Instrumentation / E&TC

Kinh nghiệm: 15 năm

Độ tuổi: 23-30 năm

Kĩ năng giao tiếp: Viết & Nói tốt: Tiếng Anh & Tiếng Hin-ddi

Kinh nghiệm ngành cụ thể: Kỹ thuật

Kỹ năng tin học: Microsoft Office, ERP, Phần mềm PLC, Phần mềm HMI, Phần mềm SCADANăng lực cá nhân:

 • Phẩm chất lãnh đạo
 • Kỹ năng giao tiếp và ứng xử
 • Năng nổ với phương pháp dựa trên kết quả
 • Phân tích vấn đề & ra quyết định
 • Khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa


Năng lực kĩ thuật:

 • Tìm nguyên nhân & giải quyết vấn đề
 • Nhận thức về Thực hành Môi trường Chất lượng, Sức khỏe & An toàn
 • Khả năng xác định giải pháp thích hợp nhất trong quan điểm của các tình huống và vấn đề

Loại vị trí: Toàn thời gian

Ngành nghề: Kỹ thuật

Vị trí đăng tuyển: Unit-1, Pune


Mô tả công việc: Vai trò và trách nhiệm:

 1. Knowledge of electrical components.
 2. Must prepare Programming ladder / Structure / Flow Chart / Interlock Sheet / SCADA HMI Structure.
 3. Knowledge of PLC / HMI / SCADA / VFD development, programing, troubleshooting.
 4. Knowledge of Network communication Ethernet / DeviceNet / Profibus / Profinet / Modbus.
 5. Knowledge of third party communication devices.
 6. Able to read Electrical Drawings and undertake Control Panel troubleshooting.
 7. Able to perform basic electrical wiring at site if required.
 8. Able to handle project individually.
 9. Responsible for Site Erection and Commissioning and ready to travel in India and aboard.

NỘP ĐƠN

Tên(Yêu cầu)
Tối đa kích thước tệp: 5 MB.
Trước Kế tiếp
Đóng
Kiểm tra chú thích
Mô tả thử nghiệm giống như thế này
Đứng đầu Thánh giáchevron-down
liên kết Facebook tiền lãi youtube rss twitter instagram facebook trống rss-blank liên kết trống tiền lãi youtube twitter instagram